x
ภาพรวม คุณประโยชน์ ข้อมูล ดาวน์โหลด

ระบบยูวีที่สร้างแสงยูวีด้วยพลังงานต่ำ

การอบด้วยแสงยูวีพลังงานต่ำสำหรับการพิมพ์แบบป้อนแผ่น

ปัจจุบันระบบ LE UV แบบใหม่จะนำมาใช้งานกับเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์ซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อดีของการทำให้แห้งโดยใช้พลังงานต่ำด้วยการลงทุนและต้นทุนการผลิตในระดับต่ำ ! ใช้เครื่องทำให้แห้งเพียงตัวเดียวภายในเครื่องจักรสำหรับเครื่องพิมพ์เชิงพาณิชย์มาตรฐานทั้งหมด สำหรับขั้นตอนการทำงานที่สมบูรณ์ ตัวทำให้แห้งจะใช้เพิ่มเติมก่อนที่งานจะส่งไปยังอุปกรณ์ตกแต่งขั้นสุดท้าย

หมึกพิมพ์ที่แห้งในทันที

  • แผ่นกระดาษจะส่งผ่านไปยังขั้นตอนต่อไปทันที ซึ่งไม่จำเป็นต้องหยุดพักระหว่างการผลิตเพื่อทำให้หมึกที่พิมพ์ลงบนกระดาษแห้งก่อน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้แป้ง
  • ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคลือบป้องกัน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้การทำให้แห้งด้วยแสงอินฟราเรด ดังนั้น จึงช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงาน

งานพิมพ์ที่สวยงาม

ขอบคุณสำหรับขั้นตอนการผลิตที่น่าเชื่อถือสูงสุดและทำให้หมึกแห้งทันทึ ซึ่งตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด:
  • การตั้งค่าหมึกระดับต่ำ
  • ใช้ในบริเวณไล่หมึกได้
  • ตัวเลือกการตกแต่งขั้นสุดท้ายที่ดีที่สุด

ใช้พื้นที่สำหรับการทำให้หมึกแห้งน้อยลง

ระบบ LE UV นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดพื้นที่ในห้องพิมพ์ลงได้มากกว่าระบบการทำให้แห้งและระบบยูวีแบบเดิม
  • ไม่จำเป็นต้องมีส่วนขยายในการส่งถ่ายงานเพื่อให้หมึกแห้ง
  • พื้นที่ว่างสำหรับตู้สวิตช์บอร์ด ตัวแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องระบายอากาศมีขนาดน้อยกว่า 2 ตารางเมตร
  • ไม่จัดเก็บแผ่นกระดาษที่พิมพ์ระหว่างการผลิต

การใช้งานโดยไม่ก่อให้เกิดโอโซน

การใช้หลอดไฟแบบพิเศษช่วยให้การผลิตไม่ก่อให้เกิดโอโซน