x

UV-drogen (= UV-uitharding)

Voor UV-uitharding wordt gebruik gemaakt van het energiegehalte van UV-licht en zichtbaar licht in het golflengtebereik van 200 tot 480 nm. Met UV-licht worden inkten en lak in fracties van seconden "gedroogd". Een UV-installatie bestaat in principe uit de volgende componenten: UV-lamp, reflectoren, lampbehuizing, koelsysteem, elektronische besturings- en regeltechniek. De installatie kan met extra opties worden uitgebreid. De nauwkeurige vervaardiging van de afzonderlijke componenten, de exacte afstemming van de UV-installatie en de juiste inpassing in het productieproces maken onze kwaliteitsaanspraken waar.

In vergelijken: conventioneel drogen vs. UV-drogen

Fysisch drogen door middel van warmte
  • Het droogeffect is gebaseerd op de verdamping van licht vluchtige bestanddelen. De vereiste energie wordt toegevoerd door middel van IR-straling en/of hete lucht.
  • Er doet zich in de gedroogde deklaag een dikteverlies voor, afhankelijk van het aandeel van de verdampte bestanddelen. De vluchtige bestanddelen moeten worden verwijderd door middel van afzuiging.
Chemisch drogen met UV (= UV-uitharding)
  • Het droogeffect is gebaseerd op polymerisatie, d.w.z. een aaneenschakeling van lange moleculaire ketens. De voor de aaneenschakeling vereiste energie wordt geleverd door UV-straling.
  • Bij '100% vastestofsystemen komt de dikte van de droge deklaag overeen met de dikte van de natte deklaag. Er doet zich geen verlies voor.