x

Utwardzenie UV

Proces utwardzania UV wykorzystuje światło UV o długości fali od 200 do 480 nm. Promienie UV utwardzają farby i lakiery w ciągu ułamka sekundy. System UV składa się zasadniczo z następujących elementów: lamp UV, reflektorów, przesłon lampy, układu chłodzenia oraz elektronicznego systemu obsługi i sterowania. W razie potrzeby można dodać dodatkowe opcje. Poszczególne komponenty produkujemy z zachowaniem bardzo dużej precyzji i  najwyższych standardów jakościowych, dokładnie kalibrując wszystkie moduły UV oraz zapewniamy bezproblemową integracją systemu UV do procesu produkcyjnego.

Porównanie: konwencjonalne suszenie a suszenie UV

Fizyczne suszenie ciepłem
  • Efekt suszenia polega na odparowaniu lotnych składników. Ciepło dostarczane jest  za pośrednictwem promieniowania IR i / lub gorącego powietrza.
  • W zależności od ilości odparowanych składników, grubość wysuszonej powłoki zmniejsza się. 
  • Składniki lotne muszą być usunięte przez wyciąg.
Suszenie chemiczne z UV (= utwardzanie UV)
  • Efekt suszenia oparty jest na polimeryzacji, to znaczy na sieciowaniu łańcuchów długocząsteczkowych. 
  • Energia potrzebna do usieciowania jest dostarczana przez promieniowanie UV.
  • W przypadku utwardzania UV grubość wysuszonej powłoki odpowiada grubości powłoki mokrej. Nie ma strat.