x

Zasady utwardzania za pomocą technologii LED do powłok przemysłowych

Suszenie UV przy użyciu LED
LED systems from IST: Efficient curing in printing and industry

Z punktu widzenia fizyki, światło jest formą promieniowania elektromagnetycznego. Światło widoczne dla ludzkiego oka znajduje się w zakresie fali o długości od 380 do 780 nm. Zakresy UV (ultrafiolet) i IR (podczerwień) znajdują się tuż poza oboma końcami tego zakresu. Systemy, które utwardzają się za pomocą promieniowania, wykorzystują światło UV o długości fali od 100 do 380 nm do utwardzania farb, lakierów, silikonów, uszczelnień i klejów. Oprócz łukowych lamp UV, coraz większy zakres zastosowania znajdują systemy LED. Gdy diody LED (LED to skrót od angielskiej “light-emitting diode” - „diody emitujące światło”) są używane w zastosowaniach przemysłowych, są one łączone w małe jednostki konstrukcyjne w celu ich dostosowania do wymaganej mocy.

WIĘCEJ O SYSTEMACH LED

PORÓWNANIE TECHNOLOGI UV I LED

W jaki sposób działają wysokowydajne urządzenia LED produkowane przez IST METZ?

W zastosowaniach przemysłowych diody LED  są umieszczone w kilku mniejszych jednostkach, w zależności od wymaganej mocy. Powstałe moduły mogą zawierać 100 lub więcej diod LED. Są one sterowane za pomocą inteligentnego obwodu, dzięki czemu można je również kontrolować w strefach. Umożliwia to dostosowanie modułu LED do szerokości roboczej i umożliwia oszczędność energii.

Oczywiste jest, że te kompaktowe urządzenia wytwarzają również ciepło. Zasadniczo: im wyższa wydajność poszczególnych diod LED, tym mniej ciepła jest wytwarzane. Aby przedłużyć żywotność diod LED, trzeba je rozproszyć. Jeśli odbywa się to z wysoką wydajnością, to uzyskujemy wysoką moc utwardzania również po dłuższym czasie użytkowania.

Wyzwanie rozwojowe przed systemami LED polega na tym, aby emitowane światło LED docierało do podłoża z jak najmniejszą stratą. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma rozproszenie optyczne. Wdrożona przez nas technologia XT8 skutecznie rozprawia się z tym zagadnieniem i daje dodatkową 30% oszczędność.

Kompaktowe moduły LED połączone kaskadowo umożliwiają dopasowanie obszaru roboczego

Systemy LED do utwardzania farb drukarskich, lakierów lub klejów można łączyć kaskadowo, a tym samym zmieniać długość modułu i dopasowywać go do wymagań produkcyjnych. W tym przypadku wyzwanie stanowią kable zasilające. Aby obejść ten problem, już na etapie projektowania systemu wzięliśmy to pod uwagę  i wyposażyliśmy moduły LED w wewnętrzny system zasilania.

Zalety

Zalety LED: 

 • natychmiastowa gotowość do użycia,
 • możliwa wysoka częstotliwość cyklów pracy,
 • niska emisja ciepła,
 • wysoka wydajność,
 • długa żywotność, 
 • kompaktowy rozmiar

LED ma zastosowanie w wielu branżach

Systemy LED są stosowane zarówno w przemyśle poligraficznym, jak i w wielu innych branżach na różnych podłożach, w których stosowane są farby, lakiery, kleje, żywice, szpachle UV, takie jak:

 • dekoracja
 • oznakowanie produktów
 • łączenie elementów,
 • mocowanie elementów,
 • ochrona mechaniczna
 • ochrona chemiczna
 • efekty wizualne.

Zasadniczo istnieje wiele potencjalnych zastosowań technologii LED w przemysłowym utwardzaniu farb, lakierów, silikonów, uszczelnień lub klejów na różnych podłożach. Możliwa jest również modernizacja już istniejących i urządzeń i linii technologicznych. Jeśli poszukujesz nowego podejścia, porozmawiaj z nami! Z przyjemnością pomożemy, zachowując przy tym poufność.

Technologia pomiarowa systemów LED

W / cm² stała się ustaloną jednostką miary w systemach LED. Ta wartość wskazuje maksymalne natężenie na jednostkę powierzchni. Ponieważ jednak intensywność maleje wraz ze wzrostem odległości, często cytowana jest wartość bezpośrednio poniżej okna wyjściowego. Dla porównywalnych pomiarów decydujące jest miejsce, w którym zmierzono moc. Wartości mogą się różnić w zależności od tego, czy pomiary są wykonywane na powierzchni diod LED, w oknie emitera czy na utwardzanym podłożu. Należy również wziąć pod uwagę rozkład przestrzenny i czasowy emitowanych promieni UV.

Ponadto ważne jest, aby zapewnić stosowanie odpowiedniego systemu pomiaru UV. Ważne jest, aby urządzenie pomiarowe miało wysoką i możliwie jednolitą czułością w zakresie długości fali emitowanym przez diodę LED. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.