x

Silikonizacja

Utwardzanie promieniami UV o obniżonej zawartości tlenu

Urządzenia UV działające w warunkach obniżonej zawartości tlenu jest kierunkiem przyszłości w zakresie utwardzania promieniami UV. W tych układach tlen atmosferyczny w komorze reakcyjnej zastępuje się azotem. Dzięki temu osiągamy redukcję ozonu i zapachu oraz zmniejszenie żółknięcia oraz szybsze utwardzanie.

POBIERZ ULOTKĘ

Główne cechy tych jednostek UV są następujące:

 • Obudowa lampy UV jest zainstalowana nad zamkniętą komorą zobojętniającą.
 • Promieniowanie UV skierowane na podłoże przechodzi przez ekran kwarcowy umieszczony pod obudową lampy UV w górnej części komory zobojętniającej.
 • Zarządzanie ciepłem poprzez chłodzoną wodą osłonę pod wstęgą.
 • Dysze wlotowe i wylotowe azotu kontrolują warunki obojętne. Zużycie azotu jest wyjątkowo niskie, ponieważ należy uzupełnić jedynie azot utracony przez otwory wlotowe i wylotowe.
 • Poziom pozostałego tlenu jest stale monitorowany, aby zapewnić optymalne warunki pracy.

Moduł UV w atmosferze obojętnej do sieciowania silikonowych powłok antyadhezyjnych

 • Wersja BLK
 • Moc lampy maks. 200 W/cm
 • Bezstopniowa kontrola lampy (ELC) w zależności od prędkości wstęgi
 • Resztkowa zawartość tlenu poniżej 40 ppm
 • Szybkowymienne ekrany kwarcowe
 • Można je szybko otworzyć w celu konserwacji lub wyjęcia wstęgi
 • Tryb czuwania w celu zmniejszenia zużycia azotu
Oxygen-reduced UV systems for industrial applications