x

Pakiet usług serwisowych IST

Dzięki pakietowi serwisowemu IST możesz być spokojny

Regularna konserwacja i przeglądy gwarantują niezmiennie wysoką jakość produkcji. Dodatkowy serwis oferowana przez nasz specjalnie przeszkolony personel jest doskonałym uzupełnieniem regularnej konserwacji i czyszczenia wykonywanego przez pracowników klienta. Gwarantuje to niezmiennie wysoką dostępność maszyn i ekonomiczne użytkowanie systemów IST, redukując do minimum awarie związane ze zużyciem.

W pakiecie serwisowym IST można łączyć następujące usługi

 • Regularna kontrola i konserwacja systemów IST UV
 • IST shop
 • Specjalne warunki zakupu części zamiennych i eksploatacyjnych

Korzyści z pakietu serwisowego IST

 • Maksymalna dostępność systemu
 • Utrzymanie wartości systemu 
 • Spełnienie warunków ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przepisów prawa
 • Zapobieganie szkodom następczym
 • Optymalna wydajność
 • Oszczędność energii
 • Działanie przyjazne dla środowiska
 • Niezawodność działania
 • Zredukowane, możliwe do zarządzania koszty operacyjne
 • Ochrona drogich komponentów
 • Dłuższa żywotność
 • Aktualizacje techniczne
 • Priorytet mają zlecenia naprawy złożone przez klientów korzystających z pakietu serwisowego.
 • Szybka pomoc w przypadku problemów - wsparcie techniczne z infolinii IST-Service (+49 7022 6002 87)