x

Podgląd

Thermocure: Drying with warm air and infrared radiation

THERMOcure

Suszenie ciepłym powietrzem i promiennikiem podczerwieni

Wiele procesów suszenia wymaga stosowania rozpuszczalników. Najbardziej znanym rozpuszczalnikiem jest woda. Aby przyspieszyć proces, używana jest energia w postaci ciepła. Nazywa się to odparowaniem wody. 

Połączenie promiennika podczerwieni i ciepłego powietrza ma na celu wysuszenie podłoża na którym znajduje się woda. Zastosowanie IR powoduje przyspieszenie procesu odparowywania, a określony obieg powietrza  zapewnia bezpieczne usuwanie uwolnionej wody. Rodzaj systemu suszącego i jego mocy dobierany jest w zależności od prędkości maszyny, ilości użytej wody i grubości zadrukowanego podłoża. Niezbędną do suszenia energię można uzyskać stosując różną kombinację IR i ciepłego powietrza.

Korzyści

Promienniki IRM
Szybko dostarczają energię, a zatem farba szybko się nagrzewa. 0,9 - 2,9 μm jest typowym obszarem długości fali dla promienników IR.
Promienniki IRC
W przeciwieństwie do promienników IRM, promienniki węglowe dostarczają więcej ciepła w pobliżu mokrego podłoża. 1.1 - 3.7 μm jest typową długością fali promienników węglowych.
Ciepłe powietrze
Ciepłe powietrze wytwarzane jest w generatorze, a następnie dostarczane jest z dużą prędkością przez zoptymalizowane dysze.
Budowa
Suszarka W/IR jest w całości wbudowana w kasetę. W zależności od warunków przestrzennych dostępne są różne standardowe szerokości. Możliwe jest również dopasowanie pod indywidualne potrzeby klienta. W celu szybkiej wymiany lamp, zaciski kablowe promienników podczerwieni są dostępne od dołu.
Konfiguracje
Szerokość konstrukcji decyduje o możliwościach konfiguracji. W każdej instalacji istnieje możliwość wyboru pomiędzy promiennikiem IR lub promiennikiem IRC. Cieszymy się, że możemy podzielić się naszą wiedzę w tej dziedzinie.
Informacje techniczne
Temperatura oraz moc promienników może być regulowana w sposób ciągły. W ten sposób możliwe jest dopasowanie do każdego procesu.

Informacje

Budowa

O możliwościach konfiguracji decyduje szerokość konstrukcji. W każdej kasecie możemy wybrać czy chcemy zastosować promiennik IR czy węglowy. Cieszymy się, że możemy podzielić się naszą wiedzą w tej dziedzinie. Promienniki są dostępne na życzenie. Poniższa tabela przedstawia maksymalne obłożenie.

Szerokość (mm) Dysze Grzejniki
320 4 2
520 6 3
720 8 4

 

Thermocure: Drying with warm air and infrared radiation

Pobierz

THERMOcure
F194