x

Zarządzanie Jakością

Certyfikat ISO 9001

IST METZ produkuje i rozwija technologie na zamówienie klienta w oparciu o jego wymagania. Znaczne zasoby IST METZ zapewniają pomyślny rozwój rozwiązań specyficznych dla klienta:

  • Laboratoria wewnętrzne i zewnętrzne do testów
    Własny dział badań i rozwoju
  • Campus IST
  • Działy serwisowe w centrali i spółkach zależnych
  • Akredytacja ISO 9001
  • Współpraca z partnerami z kluczowych sektorów, w tym z producentami maszyn, firmami chemicznymi oraz producentami farb i lakierów
  • Współpraca z uniwersytetami
  • Członkostwo w stowarzyszeniach branżowych

Ponad 40 lat doświadczenia, ciągły rozwój technologiczny oraz bliskie relacje z naszymi klientami i partnerami biznesowymi są podstawą naszego globalnego sukcesu.

MISJA KORPORACYJNA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PRODUKTU

Certyfikacja AEO

Od 2011

Postępująca globalizacja i zmieniające się bezpieczeństwo międzynarodowe skłoniły Światową Organizację Celną do wprowadzenia globalnych ram nowoczesnego i efektywnego zarządzania ryzykiem w administracji celnej. Unia Europejska wdrożyła procedury mając na uwadze aspekty bezpieczeństwa politycznego. Istotnym elementem tej inicjatywy bezpieczeństwa jest wprowadzenie certyfikacji AEO (Authorised Economic Operator).

 IST METZ posiada ten status od 11.11.201. Ma on na celu zabezpieczenie ciągłego międzynarodowego łańcucha dostaw od producentów towarów do konsumenta końcowego.

Kolejny krok w kierunku zapewnienia jakości w IST METZ !

AEO certification Since 2011