x

Bezpośrednie sieciowanie UV

Reaktywność bez inicjatorów

W tradycyjnym procesie utwardzania UV do lakieru dodawane są fotoinicjatory, które pochłaniają promieniowanie UV i generują rodniki. W ten sposub inicjowana jest polimeryzacja UV, a tym samym proces utwardzania poprzez przekształcenie wiązania podwójnego C=C.

Niska dostępność fotoinicjatorów stanowi wyzwanie dla przemysłu farb i lakierów. Jej powodem są zaostrzone przepisy środowiskowe w Chinach, skąd dostarczanych jest większość fotoinicjatorów. W ramach rozporządzenia REACH (REACH oznacza rejestrację, ocenę, autoryzację i ograniczenia w zakresie chemikaliów) niektóre typy fotoinicjatorów mogą zostać przeklasyfikowane i nie będą dostępne w przyszłości. Ponadto fotoinicjatory mają potencjał zapachowy i migracyjny. W rezultacie w niektórych procesach produkcyjnych nie można stosować utwardzania UV tub wiąże się to o z dużym wysiłkiem.

Aby zwiększyć wydajność  UV-C do 280 nm zastosowano następujące środki:

 • Adaptacja i optymalizacja technologii plazmy
 • Zastosowanie specjalnych materiałów do produkcji lamp, reflektorów i filtrów przepuszczających
 • Optymalizacja sterowania elektronicznego

FREEcure może być stosowany  w procesach 100% UV, ale również UV na bazie wody. Podczas formułowania systemów UV wzięto pod uwagę następujące aspekty:

 • Brak fotoinicjatorów
 • Skład chemiczny środka wiążącego
 • Funkcjonalność środka wiążącego
 • Modyfikacja aminy w celu skutecznego tłumienia inhibicji tlenowej
 • Fizyczne powierzchniowe suszenie wodnych dyspersji UV

WIĘCEJ O Freecure

Korzyści

 • Utwardzanie przyjazne dla środowiska
 • Brak fotoinicjatorów
 • Korzystne z punktu widzenia sensorycznego człowieka
 • Energooszczędny
 • Ekstremalnie krótkie czasy utwardzania
 • Prosty proces
 • Wysoka opłacalność
Learn more about IST METZ
Support
Usługi laboratoryjne
Skorzystaj z naszego laboratorium do testów!