x

Dostawcy UV i partnerzy branżowi Światowa sieć technologii UV

Inicjatywa "Blue Competence"

Członek Inicjatywy VDMA

Jesteśmy członkiem sojuszu Inicjatywy Sustainability Blue Competence. "Blue competence"  to inicjatywa VDMA mająca na celu promowanie i komunikowanie zrównoważonych rozwiązań w przemyśle budowy maszyn. "Blue Competence" oznacza innowacyjność i przywództwo technologiczne w dziedzinie zrównoważonych rozwiązań dla inżynierii mechanicznej i instalacyjnej. Na podstawie weryfikowalnych kryteriów inicjatywa identyfikuje członków, uczestników i partnerów jako dostawców rozwiązań poprawiających jakość życia, przyjaznych środowisku, energooszczędnych i zasobooszczędnych oraz zgodnych z wymaganiami rynku. Termin zrównoważony rozwój definiuje się jako równowagę i integrację tego, co opłacalne ekonomicznie,  proekologiczne i  prospołeczne. Jako partner inicjatywy zrównoważonego rozwoju Blue Competence zobowiązujemy się do przestrzegania dwunastu zasad zrównoważonego rozwoju w inżynierii maszyn i instalacji.