x
Podgląd Informacje Pobierz Filmy
Reflectors for UV curing systems

Reflektory do systemów UV

Odpowiednie do wszystkich procesów

Systemy UV IST METZ są wyposażone w standardowe reflektory aluminiowe lub reflektory CMK (zimne lustra) w zależności od charakterystyki podłoża. Reflektory CMK są stosowane w materiałach wrażliwych na ciepło, ponieważ pochłaniają energię podczerwoną wytwarzającą ciepło, a odbijają energię UV.

Wymagania gwarancyjne

Gwarancja na reflektory URS / URS-A wynosi 10.000 godzin roboczych lub 36 miesięcy od daty dostawy. 100% funkcjonalność jest do 2000 godzin pracy, od 2.001 do 10.000 godzin pracy funkcjonalność spada proporcjonalnie.
Gwarancja nie obejmuje: pogorszenia właściwości utwardzania spowodowanych zewnętrznymi zanieczyszczeniami lamp lub reflektorów, uszkodzeń spowodowanych mechanicznymi lub chemicznymi czynnikami oraz przeciążenia termicznego. Moduły IST-UV i reflektory powinny być konserwowane i czyszczone regularnie przez operatora zgodnie z instrukcjami obsługi IST.
Zmniejszenie wydajności utwardzania spowodowane zanieczyszczeniem zewnętrznym nie jest uznawane za powód do reklamacji.