x

ซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยียูวีและพันธมิตรสาขา เครือข่ายด้านเทคโนโลยียูวีจากทั่วโลก

โครงการเพื่อความยั่งยืน Blue Competence

สมาชิกโครงการของสมาคมเครื่องจักรกลของเยอรมนี (VDMA)

เราเป็นสมาชิกพันธมิตรของโครงการเพื่อความยั่งยืน Blue competence ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มโดย ​​​​​​​VDMA เพื่อส่งเสริมและสื่อสารเกี่ยวกับโซลูชันที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกล Blue Competence ยึดมั่นในความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมโรงงานภายใต้ขอบเขตของโซลูชันที่ยั่งยืน ทางแบรนด์ใช้พื้นฐานของเกณฑ์ที่ตรวจสอบได้ในการจำแนกสมาชิก ผู้เข้าร่วม และพันธมิตรของโครงการ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและทรัพยากร และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เรานิยาม "ความยั่งยืน"  ว่าเป็นความสมดุลและการผสานรวมระหว่างผลกำไรทางเศรษฐกิจ ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสาธารณประโยชน์ ในฐานะพันธมิตรของโครงการเพื่อความยั่งยืน Blue Competence เรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักความยั่งยืนวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมโรงงาน 12 ประการ