x

การเชื่อมขวางยูวีโดยตรง

ความไวปฏิกิริยาโดยปราศจากสารไวแสง

ในกระบวนการอบด้วยแสงยูวีแบบเดิม มีการผสมตัวเริ่มปฏิกิริยาที่แตกตัวโดยใช้แสงหรือสารไวแสงลงในสารเคลือบเงา สารไวแสงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีคุณสมบัติดูดซับแสงยูวีและสร้างอนุมูลอิสระ ซึ่งเริ่มปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยแสงยูวี จึงเป็นกระบวนการอบด้วยการแปลงพันธะคู่ C=C

อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และสารเคลือบเงาเผชิญความท้าทายเนื่องจากสารไวแสงมีความพร้อมจำหน่ายต่ำ ข้อจำกัดของสารไวแสงเป็นผลมาจากการเพิ่มกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตหลักของสารไวแสงและวัตถุดิบต่าง ๆ ทั้งนี้ ภายในกรอบกฎระเบียบว่าด้วยสารเคมี REACH (ย่อมาจาก Register, Evaluation, Authorization และ Restriction of Chemicals) เป็นไปได้ว่าอาจมีการจำแนกสารไวแสงบางชนิดเสียใหม่ จึงไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ สารไวแสงยังมีโอกาสเกิดกลิ่นและแพร่กระจาย ด้วยเหตุนี้จึงไม่รวมกระบวนการยูวีไว้ในการใช้งาน หรืออาจต้องใช้ความพยายามสูงในการดำเนินการเท่านั้น

มาตรการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน UV-C สูงสุด 280 นาโนเมตร มีดังนี้

 • การปรับและเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลาสมา
 • การใช้วัสดุพิเศษสำหรับหลอดยูวี แผ่นสะท้อนแสง และแผ่นความถี่
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

FREEcure ของเราไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับระบบยูวีแบบ 100% เท่านั้น แต่ยังเหมาะกับระบบยูวีที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบด้วย เมื่อสร้างระบบยูวี ควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

 • ไม่มีสารไวแสง
 • องค์ประกอบทางเคมีของสารยึดเกาะ
 • การทำงานของสารยึดเกาะ
 • การดัดแปลงเอมีนเพื่อยับยั้งออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การอบแห้งพื้นผิวทางกายภาพของสารช่วยในการกระจายแสงยูวีชนิดน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม Freecure

คุณประโยชน์

 • การอบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • ไม่มีสารไวแสง
 • ประโยชน์ในด้านประสาทสัมผัสของมนุษย์
 • ประหยัดพลังงาน
 • ระยะเวลาอบสั้นมาก
 • ขั้นตอนไม่ซับซ้อน
 • ประหยัดต้นทุนอย่างมาก
Learn more about IST METZ
Support
Laboratory services
Use our lab for your tests!