x

ภาพรวม

Reflectors for UV curing systems

รีเฟล็คเตอร์สำหรับระบบการทำให้แห้งด้วยแสงยูวี

เหมาะสำหรับแอพพลิเคชั่นทุกประเภท

ระบบยูวีของบริษัท IST METZ มาพร้อมกับตัวสะท้อนอะลูมิเนียมมาตรฐานหรือตัวสะท้อน CMK (กระจกเย็น) ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของวัตถุที่ใช้ ตัวสะท้อน CMK ใช้สำหรับวัตถุที่ไว้ต่อความร้อนซึ่งตัวสะท้อนจะดูดซับความร้อนที่เกิดขึ้นจากพลังงานแสงอินฟราเรดและสะท้อนเฉพาะพลังงานแสงยูวีเท่านั้น

ข้อกำหนดการรับประกัน

การรับประกันรีเฟล็คเตอร์ URS/URS-A จะอยู่ที่ 10,000 ชั่วโมง หรือ 36 เดือนนับจากวันที่จัดส่งสินค้า เปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ถ้าใช้งานไม่ถึง 2,000 ชั่วโมง จาก 2,001-10,000 ชั่วโมง จะได้รับเป็นเครดิตตามสัดส่วน
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการลดลงของประสิทธิภาพในการทำให้แห้งอันเนื่องมาจากสิ่งปนเปื้อนภายนอกหลอดไฟหรือรีเฟล็คเตอร์ เกิดความเสียหายจากกลไกการทำงานหรือสารเคมี รวมถึงเกิดความร้อนมากเกินไป เครื่องยูวีและรีเฟล็คเตอร์ของบริษัท IST จะต้องได้รับการบำรุงรักษาและทำความสะอาดเป็นประจำโดยผู้ใช้งานตามคู่มือการใช้งานของบริษัท IST
A reduction in curing performance caused by external contamination is not recognised as a reason for complaint.

ข้อมูล

เทคโนโลยีตัวรีเฟล็คเตอร์กระจกเย็น URS

Higher output, reduced energy consumption

เทคโนโลยีใหม่ของรีเฟล็คเตอร์กระจกเย็น รีเฟล็คเตอร์URS มีประโยชน์ที่โดดเด่นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนแสง รวมถึงช่วยเพิ่มพลังงานแสงยูวีที่ส่องไปยังวัตถุ ด้วยการฉายแสงได้มากขึ้นในขณะที่ใช้พลังงานต่ำ ! เราได้ทดลองตัวสะท้อนทั้งในห้องปฏิบัติและสถานที่ใช้งานจริงในส่วนของการพิมพ์ออฟเซ็ต การพิมพ์เฟลกโซ การพิมพ์สกรีน และการพิมพ์ตัวหนังสือ แสงยูวีได้รับการวัดค่าเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลของการทำให้แห้งด้วยแสงยูวีที่เทียบได้ในการลดการใช้พลังงาน

เทคโนโลยีรีเฟล็คเตอร์กระจกเย็น URS รุ่นใหม่ได้รวมข้อดีของการติดตั้งอะลูมิเนียมมาเป็นอย่างดี และรีเฟล็คเตอร์ CMK (กระจกเย็น) จะสะท้อนเฉพาะแสงยูวีเท่านั้น ในขณะที่พลังงานอินฟราเรด (ความร้อน) จะส่งผ่านสารเคลือบผนึกไดโอริกและกระจกเย็นภายในตัวดูดซับความร้อนที่ทำให้เย็นตัวด้วยน้ำซึ่งความร้อนจะถูกกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การเพิ่มรีเฟล็คเตอร์จะช่วยเพิ่มพลังงานแสงยูวีที่ส่องลงบนวัตถุได้มากขึ้น

Functionality of the URS reflector

ดาวน์โหลด

วีดิโอ

URS Reflector removal