x

Systemy laboratoryjne

Skorzystaj z naszysch systemów laboratoryjnych do przeprowadzenia prób

Pomiar UV

Urządzenia do pomiaru UV umożliwiają rejestrację maksymalnej wartości natężenia promieniowania (szczytu) i określenie dawki w zależności od prędkości. Dawka jest zatem zależna od czasu i jest podawana w mJ/cm², natomiast pik jest podawany w mW/cm².

Dostępne są urządzenia pomiarowe do pomiaru ekscymeru, lampy UV i LED.

 

Analityka

 • Pomiar FTIR
 • Napięcie powierzchniowe
 • Mikroskop 3D
 • Foto-DSC
 • Próby ściskania i rozciągania
Use our laboratory for your trials

Jednostki i systemy

 • UVC-, UVA-LED
 • Lampy Hg, Fe, Gal
 • Lampy bezozonowe
 • FREEcure
 • Ekcymer 172 nm i 222 nm
 • Inertyzacja
 • Chłodzenie wodą, chłodzenie powietrzem
 • Przenośnik taśmowy, obrotnica
 • Obróbka wstępna Corona
 • Szafy suszące

Możliwości

 • Rakiel spiralny druciana (4 - 200 µm)
 • Ramka do rysowania filmu
 • Peach Proofer (druk offsetowy)
 • Easyproof (druk fleksograficzny)
 • Sitodruk
 • Kabina lakiernicza do malowania natryskowego
 • Powlekarka walcowa

Opcje pomiaru

 • Pomiar grubości powłoki
 • Śruba mikrometryczna
 • Densytometr
 • Połyskomierz
 • Kamera termowizyjna
 • Pirometr