x

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ

ใช้ห้องปฏิบัติการของเราเพื่อทำการทดสอบ

UV measurement

อุปกรณ์วัดค่ายูวีเป็นประโยชน์ในการบันทึกค่าสูงสุดของการแผ่รังสี (จุดสูงสุด) และการกำหนดปริมาณรังสีตามฟังก์ชันของความเร็ว ปริมาณรังสีจึงขึ้นอยู่กับเวลาและอยู่ในหน่วย mJ/cm² ขณะที่ค่าสูงสุดจะอยู่ในหน่วย mW/cm²

นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับการวัดค่าเอกซ์ไซเมอร์ หลอดยูวีและแอลอีดี

 

การวิเคราะห์

 • การวัด FTIR
 • แรงตึงผิว
 • กล้องจุลทรรศน์สามมิติ
 • Photo DSC
 • การทดสอบความทนต่อแรงอัดและแรงดึง
Use our laboratory for your trials

เครื่องและระบบ

 • ยูวีซี-แอลอีดี ยูวีเอ-แอลอีดี
 • หลอดแสงจันทร์ (Hg) หลอด Fe หลอด GaIn
 • หลอดปลอดโอโซน
 • FREEcure
 • เอกซ์ไซเมอร์ 172 นาโนเมตร และ 222 นาโนเมตร
 • การใช้ก๊าซเฉื่อย
 • การระบายความร้อนด้วยน้ำ การระบายความร้อนด้วยอากาศ
 • สายพานลำเลียง แท่นหมุน
 • การเตรียมผิวชิ้นงานฆ่าเชื้อโคโรนา
 • ตู้อบแห้ง

การเคลือบรูปแบบอื่น ๆ

 • ยางปาดหมึกพิมพ์แบบเกลียว (4 - 200 µm)
 • กรอบวางฟิล์ม
 • Peach Proofer (การพิมพ์ออฟเซต)
 • Easyproof (การพิมพ์เฟล็กโซ) 
 • การพิมพ์สกรีน
 • ตู้พ่นเคลือบสำหรับการเคลือบแบบพ่นละออง
 • เครื่องเคลือบแบบลูกกลิ้ง

ตัวเลือกการวัดค่า

 • การวัดความหนาของการเคลือบ
 • ไมโครมิเตอร์
 • เครื่องวัดความดำ
 • เครื่องวัดความเงา
 • กล้องถ่ายภาพความร้อน
 • เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส