x

การเคลือบซิลิโคน

การอบด้วยแสงยูวีแบบลดออกซิเจน

เครื่องยูวีที่ทำงานภายใต้สภาวะลดออกซิเจนถือเป็นความก้าวล้ำของรูปแบบการอบด้วยแสงยูวีแห่งอนาคต ในระบบเหล่านี้ ออกซิเจนในชั้นบรรยากาศภายในห้องควบคุมปฏิกิริยาจะถูกแทนที่ด้วยไนโตรเจน ประโยชน์ของการลดออกซิเจนคือการลดโอโซนและกลิ่นลงอย่างชัดเจน รวมทั้งช่วยลดการเกิดสีเหลือง นอกจากนี้ การอบหมึกพิมพ์ยูวี สารเคลือบเงา และสารเคลือบ จะดำเนินการได้เร็วยิ่งขึ้น

ดาน์โหลดใบปลิว

คุณสมบัติหลักของเครื่องยูวีทั้งหลายมีดังนี้

 • ตัวเรือนหลอดยูวีติดตั้งอยู่เหนือห้องควบคุมภาวะเฉื่อยแบบปิด
 • รังสียูวีที่พุ่งตรงไปยังพื้นผิววัสดุจะผ่านตัวกรองควอตซ์ใต้ตัวเรือนหลอดยูวีบริเวณด้านบนของห้องควบคุมภาวะเฉื่อย
 • การจัดการความร้อนผ่านแผ่นระบายความร้อนด้วยน้ำใต้ม้วนกระดาษ
 • หัวฉีดไนโตรเจนเข้าและออกช่วยควบคุมภาวะเฉื่อย ปริมาณการใช้ไนโตรเจนต่ำมาก เนื่องจากต้องเติมไนโตรเจนเฉพาะที่สูญเสียผ่านทางช่องทางเข้าและทางออกเท่านั้น
 • ระดับออกซิเจนที่เหลืออยู่จะได้รับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด

เครื่องยูวีแบบใช้ก๊าซเฉื่อยเพื่อเชื่อมขวางสารเคลือบลอกออกง่ายแบบซิลิโคน

 • เวอร์ชัน BLK
 • กำลังไฟขาออกของหลอดยูวีสูงสุด 200 วัตต์/ซม.
 • การควบคุมหลอดไฟแบบไม่มีลำดับขั้น (ELC) สัมพันธ์กับความเร็วของม้วนกระดาษ
 • ปริมาณออกซิเจนตกค้างต่ำกว่า 40 ppm
 • ตัวกรองควอตซ์เปลี่ยนได้เร็ว
 • สามารถเปิดได้อย่างรวดเร็วเพื่อการบำรุงรักษาหรือการป้อนม้วนกระดาษ
 • โหมดพร้อมใช้งานเพื่อลดการใช้ไนโตรเจน
Oxygen-reduced UV systems for industrial applications