x

ภาพรวมของอิงค์เจ็ต

ตลอดระยะเวลาหลายปี การพิมพ์อิงค์เจ็ตถือเป็นส่วนสำคัญของตลาดการพิมพ์ระดับนานาชาติ เนื่องจากข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับกระบวนการพิมพ์แบบดั้งเดิม โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยียูวี ทั้งนี้ ระบบยูวีถูกนำมาใช้เป็นเทคโนโลยีการอบเช่นเดียวกับระบบแอลอีดีและอินฟราเรด เนื่องจากใช้พิมพ์วัสดุได้หลากหลายที่สุด พร้อมด้วยตัวเลือกมากมายนอกเหนือจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบหลอดไฟยูวีเพิ่มเติม เรียนรู้เกี่ยวกับระบบหลอดไฟยูวีเพิ่มเติม