x

แอลอีดี ยูวี เทียบกับหลอดยูวี

เปรียบเทียบเทคโนโลยีการอบเชิงอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วหรือเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ไดโอดเปล่งแสง (LED) ครองส่วนแบ่งการตลาดมหาศาลในเทคโนโลยีแสงสว่างทั่วไป แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีแอลดีดีจะต้องอาศัยการลงทุนที่สูงขึ้น แต่ก็ได้เปรียบกว่าด้วยข้อดีหลายประการ ทั้งการประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้เทคโนโลยีแอลอีดียังได้รับความสนใจอย่างมากในด้านการอบด้วยแสง ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา หลอดยูวีสเปกตรัมกว้างได้ถูกนำไปใช้งานในด้านต่าง ๆ มากมาย แต่ด้วยสเปกตรัมที่แคบของแอลอีดีส่งผลให้ลักษณะการใช้งานเหล่านี้ไม่สามารถถ่ายโอนแบบ 1:1 ได้ เทคโนโลยีแอลอีดี ยูวี ทำงานในช่วงสเปกตรัมระหว่าง 36 -405 นาโนเมตร แต่หลอดยูวีอบวัสดุในช่วงความยาวคลื่นสูงถึง 450 นาโนเมตร

การเปรียบเทียบหลอดยูวีกับแอลอีดี

นอกจากข้อกำหนดเกี่ยวกับหลอดยูวีหรือระบบแอลอีดีแล้ว ทั้งสองเทคโนโลยียังแตกต่างกันในทางเทคนิคอีกด้วย คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของแต่ละเทคโนโลยีสำหรับการอบเชิงอุตสาหกรรมมีดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบหลอดยูวี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแอลอีดี ยูวี

คุณประโยชน์หลักของแอลอีดี

 • วงจรโซน
 • การตอกบัตร
 • การออกแบบที่กะทัดรัด
 • การส่งผ่านความร้อนเข้าสู่วัสดุใช้พิมพ์ต่ำ
 • ปราศจากโอโซน
 • ไม่มีสารปรอท
 • ศักยภาพในการประหยัดพลังงาน
 • อายุการใช้งานยาวนาน
 • พร้อมใช้งานทันทีที่เปิดเครื่อง
 • ระบายความร้อนได้ทั้งด้วยน้ำหรืออากาศ

คุณประโยชน์ที่พิสูจน์แล้วของหลอดยูวี

 • เทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับ
 • สเปกตรัมของหลอดไฟกว้าง
 • พลังงานขาเข้าสูง
 • ความพร้อมใช้งานของสารเคมีในวงกว้าง
 • ตัวเลือกการตกแต่งที่หลากหลาย
 • ต้นทุนต่ำ
 • หลอดไฟและแผ่นสะท้อนแสงถอดเปลี่ยนได้ง่าย
 • เปลี่ยนสเปกตรัมได้ง่ายด้วยการเติมสารในหลอดยูวี
 • ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบพาสซีฟผ่านตัวแลกเปลี่ยนความร้อน

ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อเพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จ

ภาระงานในการอบด้วยรังสีถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน เมื่อสิ้นสุดห่วงโซ่กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแง่ของการอบ ในขั้นตอนนี้ ทั้งแอลอีดีและหลอดยูวีอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ต่อการตอบสนองความต้องการเหล่านี้พร้อมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์ที่จะพิจารณาเพียงแค่ภาระทางไฟฟ้าของทั้งสองระบบ

ปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นตัวกำหนดความต้องการทั่วไปสำหรับการผนวกรวมระบบที่ประสบความสำเร็จ

 • รูปทรง
 • น้ำหนัก
 • ตัวกลางทำความเย็น
 • เคมี
 • ข้อกำหนดทางพลังงาน
 • การจัดการผลิตภัณฑ์
 • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
 • ความเร็วในการผลิต

ข้อกำหนดที่กล่าวไว้ข้างต้นแนะนำให้ใช้ไดโอดเปล่งแสงในกระบวนการอิงค์เจ็ตหรือการใช้งานสารยึดติด เป็นต้น อีกตัวอย่างทั่วไปสำหรับการใช้ระบบแอลอีดี คือ การพิมพ์เชิงพาณิชย์ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และความเร็วในการผลิตมีความสำคัญสูง

ควรใช้หลอดยูวีหรือแอลอีดี การเลือกแหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสำหรับการอบเฉพาะจำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้เฉพาะทาง

ในบางกรณี การทดสอบอาจพอมีประโยชน์ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของโซลูชันที่วางใจไว้สำหรับกรณีทางเทคนิคเฉพาะ