x

ยาและการแพทย์

การอบและการปรับปรุงพื้นผิวอย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ

ระบบและโซลูชันที่ปรับให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ
การพัฒนากระบวนการตามมาตรฐาน GMP การสนับสนุนระดับมืออาชีพ และบริการห้องปฏิบัติการสำหรับหลากหลายลักษณะการใช้งานด้วยระบบแอลอีดีและยูวี เราให้บริการสนับสนุนที่สอดรับกับระบบที่ใช้งานอยู่ เช่น สำหรับกระบวนการยึดติด สำหรับการเชื่อมขวางแบบแพร่กระจายต่ำของสารยึดติดอะคริลิกที่มีระดับการเชื่อมขวางสูงมาก สำหรับการอบไฮโดรเจล ทั้งนี้ การตรวจสอบการติดตั้ง (IQ) การตรวจสอบการทำงาน (OQ) การตรวจสอบสมรรถนะ (PQ) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในขั้นการพัฒนาสำหรับลักษณะการใช้งานตามความต้องการเฉพาะ นอกจากนี้ เรายังมีบริการตรวจสอบในสถานที่จริงของลูกค้าในกรณีที่จำเป็นอีกด้วย

UV curing systems for industrial applications and converting

พื้นผิววัสดุ

 • วัสดุโลหะ
 • ผ้าชนิดไม่ถักไม่ทอ
 • พอลิเมอร์

ลักษณะการใช้งาน

 • การปรับปรุงพื้นผิว
 • การอบผิวเคลือบ (เช่น กันรอย กันลื่น)
 • การยึดติด
 • การอบไฮโดรเจลคุณสมบัติพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษของเทคโนโลยี IST

 • พื้นผิววัสดุมีภาระความร้อนต่ำ
 • ลดการใช้พลังงานเนื่องจากแสงยูวีมีประสิทธิภาพสูง
 • การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้ดำเนินการดัดแปลงระบบการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
 • ใช้สลับกันระหว่างเทคโนโลยียูวีและแอลอีดีได้ตามต้องการ
 • ลดการใช้ไนโตรเจนสำหรับระบบยูวีและเอกซ์ไซเมอร์แบบเฉื่อย
 • ผลิตในเยอรมนี : ดำเนินการพัฒนาและการผลิตส่วนประกอบหลักทั้งหมดของระบบยูวีที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท IST ในเมืองเนือร์ทิงเงน
 • การใช้ซอฟต์แวร์จำลองเพื่อย่นระยะเวลาการพัฒนาต่าง ๆ

ความเชี่ยวชาญทางอุตสาหกรรม

 • ความร่วมมือกับบริษัทรับจ้างผลิต ผู้ผลิตสารเคลือบเงาและวัตถุดิบ ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน
 • สายสัมพันธ์อันดีกับสมาคม ตลอดจนศูนย์วิจัยและพัฒนาต่าง ๆ
 • ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการที่ได้รับการพัฒนาขั้นสูงในอุตสาหกรรมเภสัชกรรม/การแพทย์
 • ความเชี่ยวชาญในการผสานการทำงานของระบบยูวีเข้ากับสายการเคลือบ
 • กลุ่มบริษัท IST Metz ให้บริการกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบยูวีแบบระบายความร้อนด้วยน้ำและแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ที่มากที่สุดในโลก 
 • การพัฒนาโซลูชันการอบด้วยแสงยูวีแบบกำหนดได้ตามต้องการโดยอาศัยเทคโนโลยีแอลอีดี ยูวี และเอกซ์ไซเมอร์
 • ระบบห้องปฏิบัติการแอลอีดี หลอดยูวี และเอกซ์ไซเมอร์ ที่สำนักงานใหญ่สำหรับการทดลองและการพัฒนาการประยุกต์ใช้เป็นการเฉพาะร่วมกับทีมงาน IST ประสบการณ์สูงทางด้านวิศวกรรมกระบวนการ
 • การเช่าระบบสำหรับทำการทดลองเครื่องจักรการผลิต
 • บริษัทในเครือดูแลงานขายและบริการทั่วโลกเพื่อให้การสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า
 • การพัฒนากระบวนการตามมาตรฐาน GMP ประกอบด้วยการตรวจสอบการติดตั้ง (IQ) การตรวจสอบการทำงาน (OQ) การตรวจสอบสมรรถนะ (PQ) บริการห้องปฏิบัติการแบบครบวงจร รวมถึงบริการตรวจสอบ