x

เทคโนโลยีการอบด้วยยูวี แอลอีดี ที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมการเคลือบผิว

LED systems from IST: Efficient curing in printing and industry

เทคโนโลยีแอลอีดีกลายเป็นโซลูชันทางเลือกอย่างแท้จริงในขอบเขตการอบด้วยแสง ตราบถึงปัจจุบัน ทั้งระบบและตัวแอลอีดีเองมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในภาพรวม ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพการอบแห้งให้ดียิ่งขึ้นไปอีกขั้น การผสานรวมระบบที่ง่ายดาย การกำจัดโอโซนและ สารปรอท และไม่มีรังสีความร้อนซึ่งเอื้อต่อการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการอบเชิงอุตสาหกรรมในหลากหลายมิติ

จากข้อมูลพบว่าการอบด้วยแสงยูวีโดยใช้แอลอีดี ไม่ว่าจะเป็นการอบหมึกพิมพ์ สารยึดติด หรือสารเคลือบเงา บนวัสดุใช้พิมพ์ต่าง ๆ มีอัตราการเติบโตสูงในอุตสาหกรรมการเคลือบผิว อย่างไรก็ตาม การจัดจำหน่ายทั้งสองเทคโนโลยีงมีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละกลุ่ม ในภาพรวม ระบบแอลอีดีมักนิยมนำมาใช้ในการใช้งานอิงค์เจ็ตและสารยึดติดมากที่สุด

ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยแอลอีดี ยูวี

โดยหลักการ กระบวนการปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ด้วยระบบแอลอีดี จะคล้ายคลึงกับเทคโนโลยียูวีที่เราคุ้นเคย ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียว คือ การปรับสมบัติทางเคมีของความไวปฏิกิริยาและพื้นผิวให้เหมาะสม หากเงื่อนไขข้างต้นเป็นไปตามข้อกำหนดของหมึกพิมพ์ สารเคลือบเงา สารยึดติด สารเคลือบผิว ฯลฯ ก็สามารถนำระบบแอลอีดีมาใช้ในเครื่องพิมพ์ได้ เป็นต้น การพิมพ์อิงค์เจ็ตนำเทคโนโลยีการอบรูปแบบใหม่นี้ไปใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับจุดประสงค์ในการอบ ระบบแอลอีดีใช้สมบัติของไดโอดเปล่งแสงเพื่อแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นแสงโดยตรง โดยขึ้นอยู่กับสารประกอบกึ่งตัวนำที่ให้พลังงานในรูปรังสีอัลตราไวโอเลตหรือแม้แต่แสงที่มองเห็นได้ทันทีที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแอลอีดีในทิศทางตรงไปข้างหน้า

พื้นฐานเทคโนโลยีแอลอีดี ยูวี 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบแอลอีดี ยูวี

แอลอีดี ยูวี ช่วยในการประหยัดพลังงานหรือไม่

ระบบแอลอีดีจะประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขใด นี่อาจเป็นคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีแอลอีดีที่พบบ่อยที่สุด และไม่ได้มีเพียงคำตอบเดียว แต่ขึ้นอยู่กับสภาพการปฏิบัติงานและสภาพเครื่องจักรเสมอ ปัจจุบัน การอบด้วยระบบแอลอีดีมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน เนื่องจากมีการปรับปรุงความไวปฏิกิริยาของคุณสมบัติทางเคมีแล้ว นอกจากนี้ ระบบแอลอีดี ยูวี ยังพร้อมใช้งานทันทีที่เปิดสวิตช์ จึงไม่มีช่วงสแตนด์บาย การสลับรูปแบบทำให้สามารถปิดแอลอีดีที่อยู่เลยความกว้างของพื้นทำงานได้ การสลับหยุดพักระหว่างผลิตภัณฑ์แต่ละรายการช่วยให้ประหยัดได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีศักยภาพด้านการประหยัดพลังงานจากตัวเลือกมาตรวิทยาที่เหมาะสมในการกำหนดความเข้มต่อหน่วยพื้นที่ผิวในระหว่างกระบวนการอบแห้ง

มาตรวิทยาสำหรับเทคโนโลยีแอลอีดีY

หน่วยวัตต์ต่อตารางเซนติเมตร (W/cm²) เป็นมาตรวิทยาที่ได้รับการยอมรับสำหรับระบบแอลอีดี ซึ่งเป็นค่าความเข้มสูงสุดต่อหน่วยพื้นที่ อย่างไรก็ดี เนื่องจากความเข้มลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น จึงมักใช้ค่าที่วัดจากใต้ช่องแสงออกแทน นอกจากนี้ ควรใช้ระบบวัดค่ายูวีที่เหมาะสม คุณลักษณะนี้มีความไวสูงและสม่ำเสมอที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในช่วงความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมาจากแอลอีดี เรายินดีและพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเสมอ

ระหว่างยูวี แอลอีดี หรือหลอดยูวี ใครจะได้ครองความนิยมในอนาคต

แอลอีดีกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการให้แสงสว่างอยู่แล้ว เทคโนโลยีแอลอีดี ยูวี ได้ปูเส้นทางสู่การอบหมึกพิมพ์ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ด้วยเช่นกัน การใช้งานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแอลอีดีที่มีความยาวคลื่นสั้นลง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบหลอดยูวี แอลอีดี และหลอดยูวี