x

ระบบ UV

ระบบทำให้แห้งด้วยแสงยูวีประสิทธิภาพการทำงานสูง

ชื่อ IST METZ สอดคล้องกับระบบยูวีประสิทธิภาพสูงด้วยระยะเวลาการบริการที่ยาวนาน เพื่อทำให้บรรลุผลสำเร็จด้วยประสิทธิภาพระดับสูงสุดในอุปกรณ์รักษาเชิงอุตสาหกรรม เราใช้เครื่องมือและระบบที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือการผลิต ระยะเวลาการใช้งานเป็นเวลานานคือสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติเมื่ออยู่ในขั้นตอนการพัฒนาสินค้าใหม่ อุปกรณ์รักษาด้วยแสงยูวีแบบใหม่มีการทดสอบการทำงานไม่ต่ำกว่า 1,000 ชั่วโมงด้วยรอบการใช้งานที่แตกต่างกัน รวมถึงการทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการเคลื่อนที่ขนย้าย

ระบบ LED-UV ระบบ W/IR ส่วนประกอบ