x

เทคโนโลยีการตามรอยลำแสง

เทคโนโลยีการตามรอยลำแสง

รูปทรงของตัวสะท้อนจะปรับให้เหมาะสมด้วยซอต์แวร์การตามรอยลำแสงที่ทันสมัย หลอดไฟยูวีและตัวสะท้อนจะอ่านค่าและส่งไปยังโปรแกรมในรูปแบบ 3 มิติ ระดับตัวรับไฟฟ้าสถิตขอรังสีจะแสดงให้เห็นถึงพื้นผิวที่ทำให้แห้งด้วยแสงยูวีซึ่งจะแสดงระยะห่างที่แตกต่างกัน ปัจจัยที่สำคัญคือแกนของหลอดไฟและระยะห่างเดิมจากวัตถุหรือสารเคลือบ ซึ่งรูปทรงตัวสะท้อนจะเปลี่ยนไป ดังนั้น จะเกิดการตามรอยลำแสง การตามรอยลำแสงของระบบยูวีจะต้องการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการปรับใช้ ในระหว่างการทำงานร่วมกับสารที่ไวต่ออุณหภูมิจะมีการปรับใช้ตัวสะท้อนโค้งวงกลมซึ่งจะสร้างลำแสงที่งอนขึ้น พลังงานที่ฉายออกไปต่อพื้นผิวได้รับการวัดค่าและแสดงด้วยหน่วยวัตต์ต่อตารางมิลลิเมตรในรูปแบบกราฟ 3 มิติ การตามรอยลำแสงจะใช้ในการคำนวณและปรับประสิทธิภาพของเครื่องยูวี ปรับระดับรังสีและลักษณะเฉพาะของระยะห่างให้มีรูปแบบเดียวกัน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ UV LAMP เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ UV LED

การจำลองความร้อน

วิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนและพลังงานกลจะปรับให้เหมาะกับขั้นตอนการพัฒนาต่อไป ขณะนี้ตัวเครื่องจะส่งค่าไปยังโปรแกรมในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อเลียนแบบประวัติความเร็วการไหลเวียนของลมและปริมาณความร้อนของอากาศ ตัวสะท้อนและส่วนประกอบของตัวเครื่องที่อยู่ข้าง ๆ เครื่องยูวี โซนที่สำคัญจะรับรู้ได้ และการเคลื่อนไหวจะปรับให้เหมาะสม การตามรอยลำแสงและการจำลองความร้อนได้พัฒนาเพียงระยะสั้น ๆ ซึ่งการออกแบบตัวสะท้อนและส่วนประกอบของตัวเครื่องทั้งสองแบบนี้จะปรับใช้ทันทีในระบบ 3D CAD ซึ่งต่อจากขั้นตอนการปรับให้เหมาะสม ขอบคุณสำหรับโปรแกรมเสมือน การทดสอบเวลาที่ใช้ไปซึ่งทดลองในห้องปฏิบัติการได้ปรับลดให้มีการใช้เวลาน้อยที่สุด