x

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ระบบยูวีจาก IST METZ ใช้ได้กับชิ้นงานขนาดกว้างต่าง ๆ ทั้งสำหรับงาน 2 มิติ และ 3 มิติ การปรับสภาพพื้นผิวของวัตถุ 3 มิติ จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการอบที่พิเศษ เราจึงเสนอโซลูชันมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสารเคลือบผิวยูวี รวมถึงวัสดุที่ไวต่อความร้อน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการประยุกต์ใช้งานระบบยูวีของเราที่ตรงกับความต้องการของคุณได้ในหน้าต่อไป

เรียนรู้เกี่ยวกับระบบหลอดไฟยูวีเพิ่มเติม เรียนรู้เกี่ยวกับระบบหลอดไฟยูวีเพิ่มเติม EXICure