x

ขอบเขตการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเอกซ์ไซเมอร์

ลักษณะการใช้งานเทคโนโลยีเอกซ์ไซเมอร์ที่หลากหลาย

เทคโนโลยี Excimer ถูกนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ และหลากหลายประเภท คำว่า Excimer ย่อมาจาก "excited dimer" อีกนัยหนึ่งคือ ไดเมอร์ (เช่น ก๊าซ Xe-Xe-, Kr-Cl) ซึ่งถูกกระตุ้นด้วยสถานะพลังงานที่สูงขึ้นภายหลังการเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ กระบวนการนี้จะแยกอิเล็กโทรดอย่างน้อยหนึ่งอิเล็กโทรดออกจากก๊าซไดเมอร์ทางกายภาพโดยใช้ชั้นฉนวนขวางกั้น (แก้วควอตซ์สังเคราะห์) โดยแก้วควอทซ์สังเคราะห์สามารถส่งผ่านแสงยูวีได้ แม้ที่ความยาวคลื่นต่ำกว่า 200 นาโนเมตร ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาการดูดซึมของออกซิเจนในอากาศ กระบวนการนี้จึงเกิดขึ้นในบรรยากาศเฉื่อยซึ่งใช้ไนโตรเจน

ดาวน์โหลดใบปลิว

การลดความมัน

การฉายลำแสงเอกซ์ไซเมอร์คลื่นสั้นใส่สารเคลือบผิวจะทำให้เกิดปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ชั้นบนสุด ซึ่งจะก่อตัวเป็นฟิล์มบาง ๆ ที่แข็งตัวบนพื้นผิว นอกจากนี้ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์ยังส่งผลให้เกิดการหดตัว ฟิล์มที่อยู่ชิดกับพื้นผิวจะเกิดรอยพับขนาดเล็กมาก ๆ ซึ่งทำให้เกิดพื้นผิวด้าน ดังนั้น ในสูตรจึงไม่จำเป็นต้องใช้สารลดความมัน จากนั้นหลอดยูวีความดันปานกลางแบบธรรมดาจะอบสารเคลือบผิวในขั้นสุดท้าย

 • การลดความมัน : เอกซ์ไซเมอร์ยูวี (172 นาโนเมตร) ภายใต้บรรยากาศก๊าซปกคลุม
 • การอบ : หลอดยูวีความดันปานกลาง (200 – 450 นาโนเมตร) ภายใต้บรรยากาศก๊าซปกคลุมหรือบรรยากาศปกติ
 • ไม่ต้องใช้สารลดความมัน (แม้จะใช้ได้ก็ตาม)
 • ความเงา : ระดับความเงา 2 – 30 (มุมวัด 60°) ตามฟังก์ชันการใช้งาน
 • ขอบเขตการใช้งาน : พื้น PVC ฟิล์มตกแต่งสำหรับเฟอร์นิเจอร์และพื้น แผ่นใยไม้อัดและลามิเนต แผงไม้ ชิ้นส่วนพลาสติก (เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์)

การทำความสะอาดและการปรับปรุงพื้นผิว

 • วิธีการทำความสะอาดด้วยแสงยูวีถือเป็นกระบวนการสำคัญในธุรกิจจอแสดงผลและสารกึ่งตัวนำ แสงยูวีที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก (ค่าสูงสุด 172 นาโนเมตร) ถูกนำมาใช้เพื่อสลายพันธะในสารอินทรีย์ การสร้างโอโซนเพิ่มเติมจะเปลี่ยนสารปนเปื้อนเหล่านี้ให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ ผลลัพธ์ที่ได้คือพื้นผิวสะอาดเอี่ยม
 • การปรับปรุงพื้นผิวจะไปเพิ่มแรงตึงผิว ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการเปียกผิว ซึ่งวัดได้จากมุมสัมผัส ความยาวคลื่นต่ำกว่า 200 นาโนเมตร จะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ขอบเขตการใช้งาน : การผลิตแผงจอแสดงผล การผลิตแผงสัมผัส การผลิตแผ่นเวเฟอร์

การฟอกและการฆ่าเชื้อโรค

โอโซนก่อตัวที่ความยาวคลื่นต่ำกว่า 242 นาโนเมตร เมื่อถึงตอนนั้น ค่าพลังงานเทียบเท่าแสงจะถึงค่าที่สามารถแยกโมเลกุลออกซิเจน (O2) ออกเป็นอะตอมออกซิเจน (O) ได้ โดยโอโซน (O3) จะก่อตัวขึ้นเมื่ออะตอมออกซิเจนทำปฏิกิริยากับโมเลกุลออกซิเจน ความยาวคลื่น 172 นาโนเมตร และการแผ่รังสีพลังงานสูงที่เกี่ยวข้องทำให้เอกซ์ไซเมอร์กลายเป็น "เครื่องกำเนิดโอโซน" ชั้นดี

 • โอโซนถูกใช้เป็นสารฟอกขาวในอุตสาหกรรมสิ่งทอและวัสดุโฟม
 • ในส่วนของการฆ่าเชื้อ โอโซนจะถูกใช้เพื่อฆ่าเชื้อในน้ำและอากาศ เนื่องจากมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา

ความเสียหายต่อดีเอ็นเอเกิดขึ้นที่ความยาวคลื่นสูงสุด 280 นาโนเมตร ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียและไวรัสเพิ่มจำนวน โอโซนมีประสิทธิภาพระดับสูงในช่วง 254 นาโนเมตร แต่จะดูดซับความยาวคลื่นที่สอดคล้องกันจากหลอดแสงจันทร์ความดันปานกลาง ขอบเขตการใช้งาน : สารฟอกขาวในอุตสาหกรรมสิ่งทอและวัสดุโฟม การฆ่าเชื้อในน้ำและอากาศ

หลอดเอกซ์ไซเมอร์

หลอดเอกซ์ไซเมอร์ที่มีวางจำหน่าย
 • ความยาวหลอด : 375 – 3100 มม
 • ความรับอาบรังสี/ความเข้ม : > 170mW/cm²
 • อัตราการขยาย : ประมาณร้อยละ 40 
 • FWHM (Full Width of Half Minimum) : ประมาณ 14 นาโนเมตร