x

ไม้และวัสดุที่ทำจากไม้

เทคโนโลยียูวีสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานไม้ที่หลากหลาย

ไม้และวัสดุที่ทำจากไม้จะเคลือบด้วยสารเคลือบยูวีที่หลากหลาย เช่น สารตัวเติม ยาแนว สารเคลือบผิวชั้นบนและฐาน และพิมพ์โดยใช้หมึกพิมพ์ยูวี ตามความจำเป็น เทคโนโลยียูวีถูกนำมาใช้ในการอบแข็งขั้นต้นและการอบในระหว่างกระบวนการ สำหรับ pre-gelling และสำหรับการเคลือบด้าน และการอบสารเคลือบผิวสำเร็จและหมึกพิมพ์ขั้นสุดท้าย โดยระบบเอกซ์ไซเมอร์ ระบบแอลอีดี และระบบยูวีทั่วไป พัฒนาขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้ การเคลือบยูวี หมึกพิมพ์ และสารเคลือบเงา ช่วยเสริมคุณสมบัติของพื้นผิวทั้งในการป้องกัน การตกแต่ง หรือการใช้งาน

พื้นผิววัสดุ

 • แผ่นไม้อัด แผ่นใยไม้อัด MDF/HDF (ไม่แปรรูปหรือสำเร็จรูป)
 • ไม้จริง
 • พื้นปาร์เกต์หรือพื้นไม้
 • การขึ้นรูปตามพิมพ์และชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป เช่น แถบรัดและโปรไฟล์ วงกบ ประตู และหน้าต่าง
 • ฟอยล์รีด ฟิล์ม และกระดาษ

ลักษณะการใช้งาน

 • การอบแข็งขั้นต้น/การอบในระหว่างกระบวนการและการอบขั้นสุดท้ายสำหรับแผ่นไม้อัดและแผ่นใยไม้อัดสำเร็จรูป รวมถึงพื้นปาร์เกต์และฟอยล์รีด ฟิล์ม และกระดาษ
 • การเคลือบด้านแผ่นใยไม้อัดสำเร็จรูปและพื้นปาร์เกต์ รวมถึงฟอยล์รีด ฟิล์ม และกระดาษ
 • การอบแข็งขั้นต้น/การอบในระหว่างกระบวนการและการอบขั้นสุดท้ายสำหรับการขึ้นรูปตามพิมพ์และชิ้นส่วนปั๊มขึ้นรูป
 • การอบแข็งขั้นต้น/การอบในระหว่างกระบวนการและการอบขั้นสุดท้ายสำหรับโปรไฟล์ ระแนง ประตู วงกบ และหน้าต่างสำเร็จรูป
 • การอบแข็งขั้นต้น/การอบในระหว่างกระบวนการและการอบขั้นสุดท้ายสำหรับไม้และวัสดุทำจากไม้เพื่องานพิมพ์ (อิงค์เจ็ต การพิมพ์ระบบกราเวียร์ ฯลฯ)"

คุณสมบัติพิเศษของเทคโนโลยี IST

 • พื้นผิววัสดุมีภาระความร้อนต่ำ
 • ลดการใช้พลังงานเนื่องจากแสงยูวีมีประสิทธิภาพสูง
 • การอบผลิตภัณฑ์ 3D ที่ซับซ้อนด้วยการปรับแต่งหลอดไฟแบบพิเศษ
 • การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยให้ดำเนินการดัดแปลงระบบการผลิตที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น
 • ใช้สลับกันระหว่างเทคโนโลยียูวีกับแอลอีดีได้ตามต้องการ
 • ลดการใช้ไนโตรเจนสำหรับระบบยูวีและเอกซ์ไซเมอร์แบบเฉื่อย
 • ผลิตในเยอรมนี : ดำเนินการพัฒนาและการผลิตส่วนประกอบหลักทั้งหมดของระบบยูวีที่สำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัท IST ในเมืองเนือร์ทิงเงน
 • การใช้ซอฟต์แวร์จำลองเพื่อย่นระยะเวลาการพัฒนาต่าง ๆ