x

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัท IST METZ พร้อมให้บริการลูกค้าด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดยูวีและและระบบยูวี แอลอีดี ทรงประสิทธิภาพที่ครอบคลุมที่สุดในโลก รวมไปถึงระบบอบแห้งด้วยรังสีอินฟราเรดแบบลมอุ่นและเทคโนโลยีเอกซ์ไซเมอร์อีกด้วย โดย IST METZ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำตลาดระดับโลกด้านระบบการอบด้วยแสงยูวีตั้งแต่ปี 2561-2565

เกี่ยวกับ เทคโนโลยี เพิ่มเติม 

เกี่ยวกับ การใช้งาน เพิ่มเติม 

การบริการ