x
ภาพรวม ข้อมูล ดาวน์โหลด วีดิโอ

หลอดไฟยูวี

การผลิตหลอดไฟยูวีภายในบริษัท

ความน่าเชื่อถือของหลอดไฟยูวีขึ้นอยู่กับคุณภาพของหลอดไฟยูวีที่ได้รับการติดตั้ง เพื่อรับประกันถึงมาตรฐานระดับสูง บริษัท IST METZ ได้ก่อตั้งบริษัท eta plus electronic gmbh ในปี 1988 ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตชิ้นส่วนสำหรับการผลิตหลอดไฟยูวีของ IST ทั้งหมด ได้รับการพัฒนาการปรับใช้การฉายแสงที่มีสเปกตรัมที่หลากหลาย หลอดไฟยูวีได้รับการผลิตสำหรับแอพพลิเคชั่นเชิงอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการทำแห้งหมึกยูวี สารเคลือบ และสารยึดติดบนวัตถุต่าง ๆ เช่น ไม้ กระดาษ พลาสติก โลหะ และกระจก

สินค้าหลากหลายประเภทประกอบด้วยหลอดไฟซึ่งมีความยาวคลื่นอยู่ที่ 100-2,300 มิลลิเมตร ด้วยแสงสว่างตั้งแต่ 40-240 วัตต์/เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความยาว