x

ภาพรวม

IST METZ: reflectors for UV curing systems

เครื่องจ่ายกระแสไฟ

ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้งานกับหลอดไฟยูวีและ UV LED

เครื่องจ่ายกระแสไฟในรุ่น ELC ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานกับหลอดไฟยูวี ซึ่งใช้งานได้อย่างปลอดภัยในห้องพิมพ์และช่วยลดต้นทุนการผลิต เครื่องจ่ายกระแสไฟเหล่านี้มีส่วนประกอบสำหรับการติดสว่างของหลอดไฟและควบคุมการทำงาน

คุณประโยชน์

ต้นทุนในการใช้งานต่ำ
เครื่องจ่ายกระแสไฟ ELC มีประสิทธิภาพการจ่ายไฟในระดับสูงโดยมีการใช้พลังงานระดับต่ำ เครื่องยูวีจะใช้งานในโหมดสแตนด์บายด้วยการส่องสว่างของหลอดไฟอยู่ที่ 20-30% การหยุดพลังงานอย่างต่อเนื่องจะขึ้นอยู่กับการจ่ายไฟในพื้นที่ (เช่น การชดเชยภายในโรงงาน การกระจายพลัง
การผลิตปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น
การส่องสว่างของหลอดไฟอย่างต่อเนื่องและการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำทำให้มั่นใจว่าผ่านการควบคุมการส่องสว่างที่รวมเป็นหนึ่งเดียวในเครื่องจ่ายกระแสไฟ ELC ความผันผวนของกระแสไฟในเครือข่ายอยู่ที่ ±10% ไม่ได้ส่งผลกับการส่องสว่างของหลอดไฟ เนื่องจากการควบคุมที่รวมเป็
การควบคุมการส่องสว่างของหลอดไฟ
การควบคุมการส่องสว่างของหลอดไฟมีประโยชน์อยู่สองประการ ประการแรก คือ หลอดไฟสามารถสลับไปยังโหมดสแตนด์บายเพื่อประหยัดพลังงาน (การตั้งค่าต่ำสุด) ในระหว่างการหยุดใช้งานเป็นเวลานาน ประการที่สอง คือ ความสว่างของหลอดไฟสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่ 25-100% ขึ้นอยู่กับ
ตัวเครื่องขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
การออกแบบตัวเครื่องของ ELC® ที่มีขนาดกะทัดรัดซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่า 50% ในตู้สวิตช์และน้ำหนักเบากว่าเครื่องจ่ายกระแสไฟทั่วไปถึง 50% เครื่องจ่ายไฟมีการเชื่อมต่อแบบเสียบและสามารถใช้งานได้ทันทีและได้รับการปรับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย
สามารถใช้หลอดไฟที่มีความสว่างสูงถึง 32 กิโลวัตต์
เครื่องจ่ายกระแสไฟ ELC สามารถปรับใช้กับทุกการใช้งานทั้งหมดภายในอุตสาหกรรมภาพกราฟิก เครื่องจ่ายกระแสไฟ ELC ใช้กับหลอดไฟที่มีระดับความสว่างตั้งแต่ 4-32 กิโลวัตต์

ดาวน์โหลด