x

กาวร้อน PSA

UV unit to cross-link hotmelt PSA

ลักษณะการใช้งานพิเศษต้องใช้กาวที่มีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถปรับคุณสมบัติการยึดเกาะของยูวี อะคริเลตได้ โดยขึ้นอยู่กับปริมาณรังสียูวีที่ได้รับหลังการใช้งาน เมื่อได้รับรังสียูวีเพิ่มขึ้น ชั้นกาวก็จะมีแรงยึดเกาะลดลง ซึ่งเป็นผลจากปริมาณรังสียูวีที่กาวอะคริเลตได้รับ

ปริมาณรังสียูวีที่ได้รับจะเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของหลอด UV ที่ใช้และความเร็วในการผลิตของเครื่อง ดังนั้นจึงสามารถผลิตกาวทุกประเภทที่มีคุณสมบัติต่างกันได้จากกาวพื้นฐานชนิดเดียวและปริมาณรังสียูวีที่แตกต่างกัน

ดาน์โหลดใบปลิว

UV curing systems for industrial applications and converting

รับประกันการเปิดรับแสงที่เหมาะสมที่สุดเสมอ

ขั้นแรก ม้วนกระดาษจะผ่านส่วนที่ทากาว จากนั้นจึงเคลื่อนไปยังหลอดยูวีเพื่อเข้าสู่กระบวนการเชื่อมขวาง เซนเซอร์ UVC จะตรวจสอบและปรับปริมาณรังสียูวีที่ได้รับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้กาวที่มีคุณสมบัติตามต้องการ การควบคุมเอาต์พุตแบบไม่มีลำดับขั้น (ELC) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าชั้นกาวได้รับรังสียูวีเท่ากันทุกประการ

ลักษณะการใช้งาน

  • ฉลาก
  • เทปกาว
  • ซัพพลายเออร์ของอุตสาหกรรมยานยนต์
  • การใช้งานในลักษณะพิเศษ