x

ภาพรวม

Industrial UV systems from IST for curing inks and coatings

ระบบยูวี รุ่น BLKs

ระบบทำให้แห้งสำหรับงานพิมพ์แบบป้อนแผ่น (Sheet-fed)

ระบบการทำให้แห้งด้วยยูวีสำหรับงานพิมพ์แบบป้อนแผ่นนำเสนอถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสมด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองของเราเมื่อเทียบกับผลลัพธ์และการใช้พลังงาน โมดูลแบบ Plug-in ที่แยกอิสระสองส่วนด้วยการส่องสว่างของหลอดถึง 200 วัตต์/เซนติเมตรในแต่ละตัวจะถูกนำมาใช้ในการทำให้หมึกแห้งในขั้นตอนสุดท้ายของการพิมพ์แบบป้อนกระดาษทีละแผ่น แสงยูวีที่ถูกสร้างขึ้นจะสามารถเทียบได้กับระบบหลอดไฟทั่วไปสามหลอด ดังนั้นในระบบนี้จะช่วยประหยัดการใช้พลังงาน ขึ้นอยู่กับการปรับใช้

คุณประโยชน์

FLC (Fast Lamp Change) การเปลี่ยนหลอดไฟอย่างรวดเร็ว
ระบบหลอดไฟ FLC UV ที่ไม่มีการเชื่อมต่อสายไฟจึงทำให้หลอดไฟยูวีสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หลอดไฟสามารถถอดออกจากขั้วหลอดไฟเพียงแค่เคลื่อนย้ายเพียงครั้งเดียว
การรับประกันสินค้า
บริษัท IST Metz รับประกันสินค้าสำหรับตัวสะท้อนแสง (reflector) แบบ URS ตลอดอายุการใช้งาน 10,000 ชั่วโมงและ 2,500 ชั่วโมงการทำงานสำหรับหลอดไฟยูวี
การทำความเย็น
ระบบยูวีแบบใหม่มาพร้อมกับการจัดการความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ การทำความเย็นที่ตัวปิดลำแสงและตัวสะท้อนที่มาพร้อมกับการลดความร้อนทีละน้อยด้วยน้ำซึ่งส่งผลกับความร้อนโดยตรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร การรวมเป็นหนึ่งเดียวของการทำความเย็นด้วยลมทำ
อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ
เกี่ยวข้องกับความเร็วในการพิมพ์ ตัวควบคุม ELC จะปรับความสว่างของหลอดไฟตั้งแต่ 30-100% ได้อย่างต่อเนื่อง ในโหมดสแตนด์บายพลังงานจะลดลงจนถึงระดับต่ำสุดโดยอัตโนมัติ
ตัวเลือก : การวัดค่าแสงยูวี
ระบบ UV มาพร้อมกับการวัดค่าแสงยูวี แสงยูวีสามารถวัดค่าได้ตามต้องการโดยใช้เครื่องมือวัดแสงยูวีแบบพกพารุ่น UMS-2 ซึ่งครอบคลุมตัวแปรการผลิตและแสงยูวีของหลอดไฟได้อย่างสมบูรณ์
Deep Cure Package - อุปกรณ์เสริม
ชุดยูวีที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับงานพิมพ์ที่มีชั้นเลเยอร์หนาโดยเฉพาะสำหรับหมึกสีขาวทึบแสง (opaque white)
การกำหนดตำแหน่งชัตเตอร์แบบยืดหยุ่น (FSP) - อุปกรณ์เสริม
ระบบ FSP แบบใหม่สำหรับขั้นตอน end-of-press มาพร้อมกับรีเฟล็คเตอร์ขนาดใหญ่ในมุมเปิด เมื่อพิมพ์บนวัตถุที่ไวต่ออุณหภูมิ ตัวชัตเตอร์จะสามารถจำกัดมุมเปิดได้เพื่อให้วัตถุที่ไวต่ออุณหภูมิได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
เทคโนโลยีการสลับเปลี่ยนทันที (Hot Swap)
ระบบ UV ได้รับการติดตั้งพรั้อมกับอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟแบบ ELC ซึ่งเป็นการจ่ายกระแสไฟมาตรฐาน อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้ในการปรับความสว่างของหลอดไฟยูวีได้หลายระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งเครื่อง LAMPcure และ LEDcure สามารถสลับการใช้งานโดยใช้เครื่องจ่ายกระแสไฟ
การปรับแต่งโดยใช้อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟแบบ ELC-X/PE
เครื่องยูวีเดิมที่มีอยู่ซึ่งได้รับการจ่ายกระแสไฟจากเครื่องจ่ายกระแสไฟรุ่น ELC-X/PE สามารถปรับเปลี่ยนเป็นระบบ LEDcure ได้อย่างง่ายดาย
การทำความเย็นด้วยน้ำสำหรับหลอดไฟและหลอดไฟ LED
ทำความเย็นด้วยน้ำของชิป LED เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดและเพิ่มอายุการใช้งานของระบบ
การควบคุมอัจฉริยะ
LAMPcure/LEDcure รุ่นใหม่มาพร้อมกับระบบควบคุมอัจฉริยะบนอินเตอร์เฟซผู้ใช้งาน ซึ่งจะทำให้การใช้ระบบยูวีมีความชัดเจนมากขึ้น ใช้งานง่าย และยังทำงานร่วมกับระบบควบคุมอื่น ๆ ในขั้นตอนการพิมพ์ทุกประเภทที่ได้รับความนิยมทั้งหมด

ดาวน์โหลด