x

ภาพรวม

Innovative, app-based UV radiation measuring device

เครื่องมือวิเคราะห์แสงยูวี

อุปกรณ์ตรวจวัดรังสียูวี

UV Analylzer อุปกรณ์วัดค่ายูวีสุดล้ำในรูปแบบแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยแอปพลิเคชัน UV Analylzer สำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS แถบวัดค่า UV Analylzer และแท่งวัดค่ายูวี UV Analylzer Stick สำหรับแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก Apple® App Store® หรือ Google Play ด้วยประสบการณ์กว่า 45 ปี ทางด้านเทคโนโลยียูวี IST METZ เป็นผู้จัดจำหน่ายแถบและแท่งวัดค่า UV Analyzer แต่เพียงผู้เดียว โดยสามารถติดต่อฝ่ายขายของเราได้ทันที

การวัดค่ายูวีค่อนข้างเรียบง่ายไม่ซับซ้อนด้วยเทคโนโลยีปฏิวัติวงการ เพียงติดแถบวัดค่าบนวัสดุใช้พิมพ์ หลังจากฉายแสงยูวี แล้วใช้แท่งวัดค่ายูวีวัดความเข้มแสงยูวีจากแถบวัดค่า แท่งวัดค่ายูวีเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธ โดยจะแสดงปริมาณรังสียูวีที่วัดได้ในหน่วยมิลลิจูลต่อตารางเซนติเมตร (mJ/cm2) ค่าปริมาณรังสีนี้สามารถนำมาเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงของคุณเพื่อกำหนดอายุได้ เมื่อนำระบบแอลอีดี/ยูวีมาใช้เป็นครั้งแรกหรือใช้หลอดยูวีและแผ่นสะท้อนแสงใหม่ คุณต้องกำหนดค่าอ้างอิงเฉพาะระบบของคุณที่หน้างานโดยดำเนินการวัดค่าเอง การวัดค่าของ UV Analylzer สามารถนำออกมาใช้ในการประกันคุณภาพและการจัดทำเอกสารประกอบได้

คำถามที่พบบ่อย

UV Analyzer: Use gloves

สวมถุงมือและติดแถบวัดค่าบนวัสดุใช้พิมพ์ (แสง) ขาว

UV Analyzer: Irradiate the measuring strip with UV light

ฉายแสงยูวีที่แถบวัดค่า แถบวัดค่าจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้ม

Measurement with the UV Analyzer

วัดค่าด้วยแท่งวัดค่ายูวี แล้วถ่ายโอนข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธ

ข้อมูล

วิธีการใช้งานอุปกรณ์ UV Analylzer

ประสิทธิภาพของการวัดค่าและข้อกำหนดทางเทคนิค
ดาวน์โหลด - 1 MB

คำถามที่พบบ่อย

ดาวน์โหลด

วีดิโอ

IST METZ: UV Analyzer - UV measuring device