x

ส่วนประกอบ

กลุ่มพัฒนาและผลิตส่วนประกอบหลักของระบบยูวีในประเทศเยอรมันมีมาตรฐานระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟ รีเฟล็คเตอร์และหลอดไฟยูวีซึ่งนำมาใช้โดยตรงกับการทำให้แห้ง บริษัท eta plus electronic GmbH จำกัด ได้พัฒนาและผลิตหลอดไฟยูวีและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ และ S1 Optics มีหน้าที่สำหรับการเคลือบชิ้นงานส่วนรีเฟล็คเตอร์

เว็บไซต์สำหรับบริษัท  eta plus เว็บไซต์สำหรับบริษัท  S1 Optics