x
ภาพรวม คุณประโยชน์ ดาวน์โหลด

ระบบยูวี รุ่น LAMPcure

ระบบทำให้แห้งสำหรับงานพิมพ์แบบป้อนแผ่น (Sheet-fed)

ระบบการทำให้แห้งด้วยยูวีสำหรับงานพิมพ์แบบป้อนแผ่นนำเสนอถึงการพัฒนาอย่างเหมาะสมด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองของเราเมื่อเทียบกับผลลัพธ์และการใช้พลังงาน โมดูลแบบ Plug-in ที่แยกอิสระสองส่วนด้วยการส่องสว่างของหลอดถึง 200 วัตต์/เซนติเมตรในแต่ละตัวจะถูกนำมาใช้ในการทำให้หมึกแห้งในขั้นตอนสุดท้ายของการพิมพ์แบบป้อนกระดาษทีละแผ่น แสงยูวีที่ถูกสร้างขึ้นจะสามารถเทียบได้กับระบบหลอดไฟทั่วไปสามหลอด ดังนั้นในระบบนี้จะช่วยประหยัดการใช้พลังงาน ขึ้นอยู่กับการปรับใช้