x

Overview UV curing conveyor systems

ระบบสายพานลำเลียงการบ่มด้วยแสง UV อเนกประสงค์ของเราได้รับการออกแบบสำหรับการบ่มหมึก กาว สารเคลือบ และสารห่อหุ้ม

ระบบจ่ายไฟหลักแบบครบวงจรในตัวเองสามารถกำหนดค่าให้ใช้กับเทคโนโลยี UV LAMP หรือ UV LED CURING ได้ ความสูงของแหล่งกำเนิดแสงสามารถปรับได้และเวลาในการบ่มจะถูกปรับโดยการควบคุมความเร็วของสายพาน