x
ภาพรวม คุณประโยชน์ ดาวน์โหลด
IST METZ: reflectors for UV curing systems

เครื่องจ่ายกระแสไฟ

ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้งานกับหลอดไฟยูวีและ UV LED

เครื่องจ่ายกระแสไฟในรุ่น ELC ได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานกับหลอดไฟยูวี ซึ่งใช้งานได้อย่างปลอดภัยในห้องพิมพ์และช่วยลดต้นทุนการผลิต เครื่องจ่ายกระแสไฟเหล่านี้มีส่วนประกอบสำหรับการติดสว่างของหลอดไฟและควบคุมการทำงาน