x
ภาพรวม ข้อมูล ดาวน์โหลด วีดิโอ
Reflectors for UV curing systems

รีเฟล็คเตอร์สำหรับระบบการทำให้แห้งด้วยแสงยูวี

เหมาะสำหรับแอพพลิเคชั่นทุกประเภท

ระบบยูวีของบริษัท IST METZ มาพร้อมกับตัวสะท้อนอะลูมิเนียมมาตรฐานหรือตัวสะท้อน CMK (กระจกเย็น) ขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของวัตถุที่ใช้ ตัวสะท้อน CMK ใช้สำหรับวัตถุที่ไว้ต่อความร้อนซึ่งตัวสะท้อนจะดูดซับความร้อนที่เกิดขึ้นจากพลังงานแสงอินฟราเรดและสะท้อนเฉพาะพลังงานแสงยูวีเท่านั้น

ข้อกำหนดการรับประกัน

การรับประกันรีเฟล็คเตอร์ URS/URS-A จะอยู่ที่ 10,000 ชั่วโมง หรือ 36 เดือนนับจากวันที่จัดส่งสินค้า เปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ถ้าใช้งานไม่ถึง 2,000 ชั่วโมง จาก 2,001-10,000 ชั่วโมง จะได้รับเป็นเครดิตตามสัดส่วน
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการลดลงของประสิทธิภาพในการทำให้แห้งอันเนื่องมาจากสิ่งปนเปื้อนภายนอกหลอดไฟหรือรีเฟล็คเตอร์ เกิดความเสียหายจากกลไกการทำงานหรือสารเคมี รวมถึงเกิดความร้อนมากเกินไป เครื่องยูวีและรีเฟล็คเตอร์ของบริษัท IST จะต้องได้รับการบำรุงรักษาและทำความสะอาดเป็นประจำโดยผู้ใช้งานตามคู่มือการใช้งานของบริษัท IST
A reduction in curing performance caused by external contamination is not recognised as a reason for complaint.