x
ภาพรวม คุณประโยชน์ ข้อมูล ดาวน์โหลด

FREEcure

การอบด้วยแสงยูวีโดยไม่ต้องใช้สารไวแสงและไม่มีแรงเฉื่อย

การอบสารเคลือบเงาและหมึกพิมพ์ด้วยแสงยูวีเป็นวิธีการที่รวดเร็ว ผ่านการพิสูจน์แล้ว และประหยัดพลังงาน สำหรับระบบหมึกพิมพ์และสารเคลือบเงาที่เกิดปฏิกิริยาเชื่อมขวาง การอบด้วยแสงยูวีถูกนำมาใช้งานในหลายลักษณะ เช่น กระบวนการแปรรูปไม้ หรือการเคลือบพื้นผิว ระบบยูวี FREEcure ใหม่ล่าสุดที่พัฒนาโดย IST METZ ร่วมกับ BASF SE เป็นผลลัพธ์จากการใช้เทคโนโลยีการเชื่อมขวางชนิดใหม่ สิทธิบัตรร่วมอันเกิดจากความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปตามแนวทางการเพิ่มสัดส่วน UVC ในสเปกตรัมของหลอดยูวี

FREEcure นับเป็นเทคโนโลยีปฏิวัติวงการที่ให้ผลลัพธ์อันโดดเด่นด้วยทางเลือกในการเลิกใช้

  • สารไวแสง
  • แรงเฉื่อย
  • ลำแสงอิเล็กตรอน